บน

แนะนำการใช้งาน Docker บน Proen Cloud

แนะนำการใช้งาน Docker บน Proen Cloud

ทางบริษัทที่ผมทำงานทำซอฟต์แวร์บริหารจัดการ Home Isolation แจกฟรีให้ทางโรงพยาบาล และได้รับการสนับสนุนจาก Proen ให้ใช้ Cloud สำหรับโครงการนี้ … Download This Video