DirectAdmin

[#DirectAdmin] Hướng dẫn reverse proxy NGINX Apache

[#DirectAdmin] Hướng dẫn reverse proxy NGINX Apache

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn reverse-proxy NGINX – Apache Directadmin để có thể tăng tốc xử lý các các website có nội dung tĩnh cũng như các chỉ thị trong .htaccess như webserver Apache....