Hướng

Hướng dẫn cài nginx, visual host(tên miền ảo) chạy php bằng homebrew

Hướng dẫn cài nginx, visual host(tên miền ảo) chạy php bằng homebrew

Hướng dẫn cài nginx, visual host(tên miền ảo) chạy php bằng homebrew 1 Đường dẫn đến file config: include /usr/local/etc/nginx/sites-enabled/*.conf; 2 setup … Download This Video

[#DirectAdmin] Hướng dẫn reverse proxy NGINX Apache

[#DirectAdmin] Hướng dẫn reverse proxy NGINX Apache

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn reverse-proxy NGINX – Apache Directadmin để có thể tăng tốc xử lý các các website có nội dung tĩnh cũng như các chỉ thị trong .htaccess như webserver Apache....